E46 - nieuws

internetnieuws

therapie

Stoppen met Roken met behulp van Lasertherapie

Het aantal behandelaars dat werkt met lasertherapie bij stoppen met roken is het afgelopen decennium sterk gestegen. Naast de forse prijsdaling van laserapparatuur speelt het anti-roken beleid van de overheid en het toenemende inzicht in de gezondheidsschade van roken waarschijnlijke een grote rol hierbij. Naast verschillende organisaties met een groter aantal aangesloten behandelaars (Prostop Lasertherapie, […]

E46 - nieuws © 2021 Frontier Theme