In de huidige maatschappij is het belangrijk om te weten waar dingen vandaan komen. Het nut hiervan is dat we voor een beter klimaat willen zorgen. Als maatschappij zijn we er dus meer bewust van waar ons voedsel en spullen vandaan komen. Duurzaam hout is daar ook een onderdeel van. We zijn ons er steeds meer bewust van dat de ontbossing heel snel gaat, en de opwarming van de aarde ook. Het gebruik en verbruik van hout moet dus op een meer bewustere manier.
 

Selectief duurzaam hout

Het hout dat door de import wordt geleverd is op een duurzame manier verkregen. Er wordt namelijk verschillende metingen gedaan voordat de bomen worden gekapt. Er wordt voornamelijk rekening gehouden met de hoeveelheid CO2 in de bomen. Bomen dienen voor een groot gedeelte als CO2 filter. De boom houd dit CO2 dan ook vast en zal dit voor een decennia blijven doen. Deze bomen worden dan vervolgens gekapt. Hierdoor maken ze plaats voor jonge bomen die vervolgens weer opnieuw kunnen beginnen met het filteren van de lucht. Door deze manier aan te houden wordt er dus voor gezorgd dat er geen onnodige bomen worden gekapt. Of juist bomen die nog veel te jong zijn. Dit is een goede manier om de ontbossing van de regen en tropische wouden af te remmen.
 

Duurzaam hout komt met een certificaat

Er zijn meerder instanties die toezicht houden op het kappen van bomen. Deze instanties houden rekening met de lokale bevolking en hun normen en waarden. Ook houden zij toezicht op de hoeveelheid bomen er worden gekapt en welke dat zijn. Op die manier remmen zij de ontbossing af. Door niet te kappen wat niet nodig is. Het hout dat op de juiste manier verkregen is zal dan ook een keurmerk of certificaat hebben. Hierdoor ben je zeker dat het hout wat je gekocht hebt, op een verantwoorde manier gewonnen is.
 

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *