Indien u een bepaalde erfenis heeft ontvangen zult u natuurlijk graag alles in het werk stellen om een zo hoog mogelijk bedrag over te houden. Dat is echter niet zo eenvoudig, want in Nederland bestaat er zoiets als de erfbelasting. Deze belasting wordt zoals de naam reeds doet vermoeden geheven op erfenissen, maar uiteraard gebeurt dit niet op de volledige som. Zaken zoals mogelijke schulden en enkele extra aftrekposten kunnen er immers voor zorgen dat het bedrag waarop de erfbelasting wordt berekend aanzienlijk lager komt te liggen. We vertellen u in dit artikel graag hoe u er voor kunt zorgen dat de erfbelasting zo laag mogelijk wordt gehouden.
Aftrek van eventuele schulden
In eerste instantie zult u na willen gaan of de overledene nog schulden had. De bank zal u hier doorgaans steeds een gedetailleerd overzicht van bezorgen. Het is echter ook mogelijk dat de erflater over schulden buiten de bank om beschikte en dat is een heel stuk minder eenvoudig te achterhalen. Hoe dan ook vormen de schulden bij overlijden de belangrijkste factor om rekening mee te houden bij het opstellen van de erfbelasting aangifte. Alleen door de schulden in mindering te brengen is het namelijk mogelijk om het belastbaar saldo voor de erfbelasting structureel te verlagen.
Extra aftrekposten?
Bestaan er buiten mogelijke schulden ook nog andere aftrekposten waar rekening mee kan worden gehouden bij het berekenen van het belastbare bedrag voor de erfbelasting? Absoluut. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de kosten voor de uitvaart. Het spreekt voor zich dat de erfgenamen niets hebben aan het bedrag dat hiervoor beschikbaar dient te worden gesteld en dat zorgt er voor dat deze som probleemloos van het belastbaar saldo kan worden afgetrokken. Indien de erflater over een uitvaartverzekering beschikte is dat niet mogelijk, maar ook op het kapitaal in die verzekering wordt geen erfbelasting geheven.

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *