Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wie is hier tegenwoordig niet mee bezig? Duurzame energie is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen goed voor het milieu, maar het draagt ook bij aan een positief imago voor het bedrijf. Je zet je namelijk in voor een betere wereld! Overal zitten voor- en nadelen aan verbonden. Zo ook aan duurzame energie.

Voordelen

Laten we beginnen met het benoemen van de voordelen van duurzame energie. Het allergrootste voordeel is natuurlijk dat het beter is voor het milieu. Door gebruik van duurzame energie worden de fossiele brandstoffen niet uitgeput. Deze vorm van energie komt namelijk uit onuitputtelijke bronnen. Ook wordt hierdoor de uitstoot van vervuilende CO2 verminderd. Dus hoe meer duurzame energie er is, hoe minder gebruik gemaakt hoeft te worden van de fossiele brandstoffen. Onafhankelijkheid speelt ook een rol als het gaat om het opwekken van energie. Landen zijn namelijk niet meer afhankelijk van elkaar. Zo hoeft geen olie meer geïmporteerd te worden. Duurzame energiebronnen zijn voor iedereen toegankelijk. Voor particulieren en voor zakelijke energie door leveranciers als Gazprom Energy. Denk aan de zon, zee, wind en water, dit zijn allemaal bronnen waaruit duurzame energie gehaald kan worden.

Nadelen

Ieder voordeel heeft zijn nadeel, zo is het altijd al geweest. Dus ook duurzame energie heeft nadelen. Natuurgebieden kunnen aangetast worden. De windmolens die in de natuurgebieden geplaatst worden, nemen ruimte in. Daarnaast schrikken de molens dieren af. Voor sommige dieren betekent dit zelfs het einde. Jaarlijks vliegen er namelijk ruim 20.000 vogels tegen de windmolens aan. Ook vissen overleven de komst van duurzame energie niet altijd. De stuwdammen die aangelegd worden, gaan nog altijd ten koste van de vis die in dat gebied leeft. Buiten de aantasting van de natuur, brengt het opstarten van duurzame energie ook nog eens grote kosten met zich mee.

Toekomst

Ondanks de nadelen gaan we er toch met zijn allen voor om de wereld een stukje beter te maken. Voor alle nadelen die er nu nog zijn, worden goede oplossingen bedacht. De omstandigheden worden steeds beter en er komt steeds meer geld vrij. Niet alleen bedrijven zijn druk bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook alle mensen gaan steeds bewuster met het milieu om.
 

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *