ziek-in-bed-zorgDe langdurige zorg gaat in 2015 veel veranderen. Maar dit is niet het enige: het eigen risico stijgt met 15 euro en het mantelzorgcompliment verdwijnt. In dit artikel lees je over een aantal van de grootste veranderingen in 2015.

Langdurige zorg door de gemeente

Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken zullen in 2015 worden geconfronteerd met de allergrootste verandering: gemeente en zorgverzekeraars nemen veel taken over die eerst centraal werden beheerd via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
De vergoeding voor de wijkverpleging, persoonlijke verzorging en gehandicaptenzorg komt terecht bij bij zorgverzekeraars. Ook moeten zij de eerste drie jaar van een verblijf van volwassenen in een instelling voor GGZ vergoeden, in plaats van slechts het eerste jaar.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp en dagbesteding, zoals thuiszorg van Zuidzorg Helmond. Ook voor aanpassingen aan je woning of speciale woonvoorzieningen kun je terecht bij de gemeente. Door de verschuiving wordt de AWBZ-regeling een rompvoorziening, bedoeld voor chronisch zieken die vast in een zorginstelling verblijven.

Verhoogde premie

De premie voor de basisverzekering stijgt met gemiddeld 60 euro op jaarbasis. De gemiddelde basispremie komt uit op een 98,96 euro per maand.
De premieverschillen lopen op tot dik 360 euro per jaar. Je kunt alleen switchen voor de jaarwisseling, je moet dan je huidige premie opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen.

Verhoogd eigen risico

Het eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro. Zo is het eigen risico sinds de invoering in 2008 met 225 euro gestegen.
In 2015 zul je dus de eerste 375 euro van je zorgkosten zelf moeten betalen. Daarna komt je zorgverzekeraar pas in actie.
Je betaalt het eigen risico voor bijna iedere vorm van zorg, behalve voor een bezoek aan de huisarts, de verloskundige, kraamzorg en zorg uit de aanvullende verzekering. Ook de zorgkosten voor kinderen tot achttien jaar vallen buiten het verplichte eigen risico.

Zorgtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor de zorgverzekering. Hoe hoger het inkomen, hoe minder zorgtoeslag je krijgt. Enkel mensen met een minimum inkomen zullen hier van kunnen profiteren.
Straks krijg je geen zorgtoeslag als je inkomen hoger is dan 26.316 euro. Dit bedrag ligt hoger als je een toeslagpartner hebt, namelijk op 32.655.

De mantelzorg

Er komt een einde aan het mantelzorgcompliment, een tegemoetkoming van 200 euro als blijk van waardering en tegemoetkoming in de kosten voor mantelzorgers. Dit neemt ook gevolgen voor de erfbelasting met zich mee.
In 2014 konden mantelzorgers met een mantelzorgcompliment nog onder voorwaarden in aanmerking komen voor een verhoogde vrijstelling van de erfbelasting. Dat kan niet meer als het mantelzorgcompliment verdwijnt.

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *