Er zijn mensen die door bepaalde beperkingen hun eigen financiën niet kunnen beheren. Dit kan zijn bij mensen die dement zijn, mensen met een verslaving (alcohol of drugs) of psychiatrisch cliënten. Door hun beperkingen kunnen zij niet de juiste financiële beslissingen nemen. Deze mensen kunnen worden misleid, waardoor sommigen in de financiële problemen komen. Voor deze mensen kan beschermingsbewind of bewindvoering uitkomst bieden. Beschermingsbewind is een maatschappelijke maatregel die tot doel heeft om deze mensen te beschermen tegen financiële problemen.  Beschermingsbewind aanvragen voor een partner of familielid kan door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. De rechter stelt een bewindvoerder aan die het gehele of gedeeltelijke vermogen van de betrokkene gaat beheren. Alle rekeningen zullen betaald worden en er zal maandelijks een bedrag worden overgemaakt naar de cliënt voor zijn persoonlijke onderhoud.

Taken van een bewindvoerder

Wanneer een bewindvoerder door de rechter is aangewezen neemt hij de financiële verantwoordelijkheid over en beheert hij het vermogen en de inkomsten van de betrokkene. De bewindvoerder regelt alle financiële zaken zoals het declareren van ziektekosten, het opgeven van de belastingaangifte en het aanvragen van huursubsidie of bijstand. Bovendien regelt hij de inkomsten en uitgaven door gescheiden betaal- en spaarrekeningen te openen. Doordat de bewindvoerder het beheer krijgt over het geld van de betrokkene moet hij een degelijke financiële administratie bijhouden en moet hij alles uitgaven verantwoorden. Jaarlijks moet hij een financieel jaar verslag maken dat hij moet indienen bij de rechter die de bewindvoerder heeft aangesteld.

Strenge eisen aan een professionele bewindvoerder

In principe kan iedereen als bewindvoerder aangewezen worden als diegene maar meerderjarig is. Voorheen werd vaak een familielid van de betrokkene als bewindvoerder aangesteld, maar omdat een bewindvoerders taak niet echt eenvoudig kiest men steeds vaker voor een professionele bewindvoerder. In april 2014 er een nieuwe wet van kracht geworden met als doel de kwaliteitseisen van de bewindvoerder te verbeteren. In de wet worden er strengere eisen gesteld aan professionele bewindvoerders. Nadruk ligt op een juiste scholing en een degelijke bedrijfsvoering. Ook moet de professionele bewindvoerder een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen en mag hijzelf ook niet onder beschermingsbewind staan. Door de toename van het aantal ouderen en hiermee indirect de toename van dementie verwacht men in de komende jaren een stijging van het aantal mensen dat onder beschermingbewind worden gesteld. De meeste professionele bewindvoerders zijn aangesloten bij de branchevereniging voor bewindvoerders en vermogensbeheerders (BPBI). Op website van deze vereniging staan alle aangesloten bewindvoerders vermeld. U kunt zoeken op provincie of op plaatsnaam. Bent u bijvoorbeeld woonachtig in Nijmegen dan vindt u op deze wijze snel alle bewindvoerders in de omgeving van Nijmegen.

Door admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *